IV Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i onkologia

IV Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne
Choroby zakaźne, reumatologia i onkologia

Konferencja stacjonarna + online

Warsaw Plaza Hotel, Warszawa
28-29 października 2022

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


Po dwuletniej walce z pandemią COVID-19, która w wyjątkowo bolesny sposób dotknęła ludzi na całym świecie, rozpoczęliśmy długo oczekiwany powrót do normalności. Niestety bieżące tragiczne wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że ponownie strach przed nieprzewidywalną przyszłością nie pozwala na beztroską codzienność. Przed systemem opieki zdrowotnej stoją nowe wyzwania, a czasy zawirowań społecznych i gospodarczych zawsze w przeszłości wiązały się ze zwiększonym zagrożeniem chorobami zakaźnymi. Wciąż nie możemy potwierdzić ostatecznie zwycięstwa nad SARS-CoV-2. Niezależnie od ryzyka rozpowszechniania się nowych wariantów wirusa, skutki pandemii będziemy odczuwali przez kolejne lata. Dotyczy to zwłaszcza odległych konsekwencji COVID-19 oraz długu zdrowotnego, czyli diagnozowania i leczenia chorób innych niż COVID-19.


Warto podkreślić, że osoby ze schorzeniami reumatologicznymi stanowią wyjątkowo liczną grupę wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi. Coraz doskonalsza diagnostyka oraz nowoczesne metody leczenia umożliwiają jednak pomoc i zapewnienie co najmniej wieloletnich remisji. Także wśród chorób zakaźnych, oprócz COVID-19, jest wiele jednostek chorobowych, w tym przewlekłych, w których rozpoznawaniu i leczeniu dokonał się znaczący postęp.


Poprzednie trzy edycje Konferencji potwierdziły, że choroby zakaźne i reumatologię łączy wiele wspólnych problemów, a nasze wzajemne konsultacje i interdyscyplinarne spojrzenie na te zagadnienia przyczyniają się do zapewnienia jeszcze lepszego standardu opieki medycznej pacjentom.

W tym roku dodatkowo do duetu naszych specjalności zaproszenie skierowaliśmy do ekspertów w dziedzinie onkologii. Jak wskazują dane polskie i światowe, chorzy z nowotworami znajdowali się wśród najbardziej poszkodowanych w czasie pandemii, zarówno w związku z restrykcjami przeciwepidemicznymi, jak i z powodu wyjątkowo ciężkiego przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Pozostaje również otwarte pytanie o skuteczność szczepień i innych metod profilaktyki COVID-19 u pacjentów onkologicznych.


Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Konferencji, w tych wciąż trudnych dla wszystkich czasach, pozwoli na wymianę doświadczeń, rozwijanie wspólnych zainteresowań i kontynuację współpracy. Wybitni specjaliści jako Prelegenci zapewnią wysoki merytoryczny poziom oraz wskażą rozwiązania problemów spotykanych w codziennej praktyce klinicznej.


Zapraszamy Państwa gorąco do uczestnictwa w IV Interdyscyplinarnym Forum Edukacyjnym Choroby zakaźne, reumatologia i onkologia, wierząc, że będzie to owocne spotkanie z naukowego i praktycznego punktu widzenia, przebiegające w niezwykle miłej atmosferze.


Patronat naukowy:

Reumatologia:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Choroby zakaźne i hepatologia:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Film

 

Komunikat

Szanowni Państwo


mając na uwadze zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły Konferencji stacjonarnej na wydarzenie hybrydowe (konferencja odbędzie się w takim wypadku w trybie stacjonarnym z limitem miejsc, z równoległą relacją na żywo na platformie konferencyjnej).


Program

28 PAŹDZIERNIKA 2022 - Piątek


10:30-10:35 Otwarcie konferencji  


Sesja I 10:35-11:50    
Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej
Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban
, Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

10:35-10:50 Leczenie chorób zakaźnych w czasie popandemicznym z perspektywy Konsultanta Krajowego – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

10:50-11:05 Czy COVID-19 zmienił system opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi? – dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

11:05-11:20 Czy reumatolog ma więcej pracy po pandemii COVID-19? –  prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

11:20-11:35 Co dalej z wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19? – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

11:35-11:50 Dyskusja

Sesja II 11:50-13:00
Leczenie i profilaktyka COVID-19
Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, Dr hab. n.med. Bożena Cybulska-Stopa

11:50-12:05 Czy potrzebne są nowe rekomendacje postępowania w COVID-19? – prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
12:05-12:25 REMDESIWIR – najnowsze informacje – prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
Wykład sponsorowany przez firmę Gilead Sciences Poland (brak zgody na udostępnienie nagrania).
12:25-12:45 Profilaktyka przedekspozycyjna COVID-19 u chorych z immunosupresją – prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Tomasiewicz
Wykład sponsorowany przez firmę AstraZeneca (brak zgody na udostępnienie nagrania).
12:45-13:00 Dyskusja


13:00 -13:25 Przerwa kawowa


Sesja III 13:25 -14:40  
Powikłania infekcyjne terapii w reumatologii i onkologii
Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

13:25-13:40 Zakażenia u chorych reumatologicznych leczonych terapiami biologicznymi - dr n. med. Anna Felis-Giemza

13:40-13:55 Efektywność profilaktyki zakażeń u pacjentów z chorobami reumatologicznymi - prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
13:55-14:10 Możliwości stosowania terapii przeciwnowotworowych u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby - czego obawia się onkolog - prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
14:10-14:25 Powikłania septyczne u chorych onkologicznych - dr n. med. Marcin Folwarski
14:25-14:40 Dyskusja


14:40-15:15 LUNCH

Sesja IV 15:15-15:35
Sesja satelitarna firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Czy istnieje potrzeba badań przesiewowych w kierunku zakażeń HBV? – prof. dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Sesja V 15:35-16:55  
Wirusowe zapalenia wątroby – teraźniejszość i perspektywy
Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

15:35-15:55 HCV Akcja Identyfikacja Projekt Psychiatria - raport śródokresowy – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz       
Wykład sponsorowany przez firmę Gilead Sciences Poland (brak zgody na udostępnienie nagrania).
15:55-16:10 10 lat terapii bezinterferonowej – prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
16:10-16:25 Diagnostyka i leczenie chorych zakażonych wirusem HDV – prof. dr hab. n. med.  Jerzy Jaroszewicz
Wykład pod patronatem firmy DiaSorin
16:25-16:40 Interdyscyplinarne spojrzenie na HCV w diagnostyce i leczeniu innych chorób – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
Wykład sponsorowany przez firmę Abbvie Polska
16:40-16:55 Dyskusja


16:55-17:20 Przerwa kawowa


Sesja VI  17:20-18:20
Sesja pod patronatem firmy MSD Polska
Choroby reumatologiczne u chorych zakażonych HIV

17:20-17:40 Pacjent z łuszczycowym zapaleniem stawów i HIV – opcje terapeutyczne –  prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
17:40-17:50 Dyskusja
17:50-18:10 Choroby reumatologiczne u osób zakażonych HIV – okiem zakaźnika – prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało
18:10-18:20 Dyskusja

Sesja VII 18:20-19:20  
Lekooporność czynników infekcyjnych
Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. m. med. Jerzy Jaroszewicz, Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska

18:20-18:35 Pandemia lekooporności po pandemii COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
18:35-18:50 Problem lekooporności u pacjentów zakażonych HIV – prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
18:50-19:05 Identyfikacja i lekooporność w laboratorium mikrobiologicznym - mgr Beata Dziedzicka
19:05-19:20 Dyskusja


29 PAŹDZIERNIKA 2022 – Sobota


Sesja VIII 8:30-9:50
Czynniki infekcyjne w rozwoju chorób nowotworowych i reumatycznych
Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, Prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska

8:30-8:45 Czy borelioza może być przyczyną chorób przewlekłych? – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
8:45-9:05 Zaburzenia odporności w hematoonkologii a wskazania do leczenia pacjentów z COVID-19 – prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Giannopoulos
Wykład sponsorowany przez firmę AstraZeneca (brak zgody na udostępnienie nagrania).
9:05-9:20 Rak wątrobowokomórkowy - prosta droga od infekcji do nowotworu – dr n. med. Leszek Kraj
9:20-9:35 Diagnostyka różnicowa choroby Stilla – dr n. med. Maria Maślińska
9:35-9:50 Dyskusja

9:50-10:15 Przerwa kawowa


Sesja IX 10:15-11:45
Wątroba w reumatologii i onkologii
Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, Prof. dr hab. n. med. Michał Kukla

10:15-10:30 Wątroba w chorobach reumatycznych – prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska
10:30-10:45 Wytyczne leczenia zakażenia HCV u chorych hematoonkologicznych – prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
10:45-11:00 Pacjent onkologiczny – dlaczego warto pomyśleć o leczeniu wątroby? – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Wykład pod patronatem firmy PRO.MED.PL
11:00-11:15 Czy współczesne terapie przeciwnowotworowe są hepatotoksyczne? – prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski
11:15-11:30 Zatrzymać włóknienie wątroby – prof. dr hab. n. med.  Michał Kukla
Wykład sponsorowany przez firmę Bausch Health

11:30-11:45 Dyskusja


11:45-12:10 Przerwa kawowa


Sesja X 12:10-12:55
Współpraca interdyscyplinarna w polskiej medycynie – model idealny
Forum dyskusyjne: onkolog, infekcjolog, hepatolog, kardiolog, reumatolog
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Uczestniczą: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, Prof. dr hab. n. med. Filip Szymański

13:00 Zakończenie konferencjiUWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji

Q&A

1. Kiedy i gdzie odbędzie się konferencja?

Konferencja „IV Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne Choroby zakaźne, reumatologia i onkologia” zorganizowana jest w formie kształcenia hybrydowego, w postaci wykładów i dyskusji, które odbędą się w dniach 28-29.10.2022 r. Część Uczestników brać będzie udział w wydarzeniu stacjonarnie, natomiast część Uczestników wirtualnie.
Spotkanie będzie transmitowane z Warsaw Plaza Hotel w Warszawie. Wykłady będą wygłoszone przez Prelegentów w formie połączeń zdalnych „na żywo” oraz w formie wystąpień Prelegentów w studiu konferencyjnym. Dyskusje poprowadzone zostaną ze studia przez Wykładowców zasiadających w Prezydium poszczególnych sesji.


2. Do kiedy można zapisywać się na konferencję?

Termin zgłoszeń do 26 października 2022 r. lub do wyczerpania miejsc. W przypadku uczestnictwa online możliwość rejestracji do dnia 28 października 2022 r. włącznie.


3. Jak i gdzie będzie można obejrzeć konferencję?

Transmisja jest przeznaczona tylko dla Uczestników zarejestrowanych. Będzie ją można oglądać na platformie https://zakazne.conf.medvc.eu/ Do każdego Uczestnika zostanie wysłany e-mail aktywacyjny z loginem i hasłem. Linki zaczniemy wysyłać od czwartku 27.10.2022 r.


4. Jak można uczestniczyć w dyskusjach „na żywo” w formule online?

Podczas konferencji, będzie możliwość zadawania pytań na czacie. Pytania będą wyświetlały się w oknie obok transmisji konferencji. Niezależnie pytania będą mogli obserwować także Wykładowcy, którzy odpowiedzą na nie podczas dyskusji, zaplanowanych pod koniec każdej sesji.


5. W jaki sposób można sprawdzić dostosowanie łącza internetowego oraz przeglądarki do transmisji?

Minimalne parametry do oglądania transmisji to: pobieranie 2,5 Mbit/s i 6 Mbit/s dla jakości full HD. Rekomendujemy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Chrome, Firefox, Safari oraz Microsoft Edge. Testy łącza można wykonać na stronie: https://www.speedtest.net/ 


6. Dlaczego podczas uruchomienia transmisji na żywo obraz się zacina i nie działa płynnie?


Możliwe przyczyny:

 • niewystarczająca prędkość łącza internetowego,
 • niewystarczające parametry techniczne urządzenia odbiorcy (słaby procesor lub karta graficzna, nieaktualizowany system),
 • oprogramowanie blokujące reklamy lub antywirusowe,
 • nadawca sygnału ma problemy techniczne z komputerem lub łączem.

Co można zrobić:

 • upewnić się, że prędkość łącza internetowego jest wystarczająca,
 • w przypadku Internetu dostarczanego przez sieć komórkową, najlepiej jest przełączyć urządzenie do sieci lokalnej (przewód, WiFi),
 • uruchomić transmisję w innych przeglądarkach, np. Chrome, Firefox, Safari oraz Microsoft Edge,
 • pozamykać na urządzeniu wszystkie aplikacje działające w tle, a także otwarte karty przeglądarki,
 • spróbować obniżyć jakość obrazu (jeżeli jest taka możliwość).


7. Co zrobić, gdy dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem?

 • Można odświeżyć stronę przy pomocy skrótu Ctrl+F5 lub Cmd+R na komputerze Apple.
 • W razie potrzeby w sprawie trudności technicznych, najlepiej korzystać z okna do zadawania pytań „Pomoc techniczna” (na portalu).


8. Czy Uczestnicy IV Interdyscyplinarnego Forum Edukacyjnego "Choroby zakaźne, reumatologia i onkologia" otrzymają punkty edukacyjne?

TAK, Uczestnikom przysługuje 7 punktów edukacyjnych. Liczba punktów edukacyjnych odpowiada liczbie godzin wykładów merytorycznych oraz dyskusji.
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zalogowanie się Uczestnika na platformie (kliknięcie indywidualnego linku aktywującego transmisję konferencji), na której wydarzenie będzie transmitowane oraz udział zarówno w wykładach, jak i dyskusjach.
Certyfikat określający liczbę punktów przyznanych za uczestnictwo w konferencji zostanie wysłany Uczestnikowi do 14 dni roboczych od zakończenia konferencji, na adres e-mail podany podczas rejestracji.
Student medycyny nie jest uprawniony do otrzymania certyfikatu określającego liczbę punktów edukacyjnych. Organizator może wystawić na życzenie certyfikat udziału w wydarzeniu (bez punktów edukacyjnych). Prosimy o informację w tej sprawie na adres e-mail: lukasz.nowak@czelej.com.pl


9. Dostęp do nagrań z wykładów po konferencji.

Nagrania wykładów z konferencji zostaną udostępnione na platformie transmisyjnej konferencji od 10.11.2022 r. do 10.12.2022 r.

Dostęp umożliwią Państwu login i hasło, otrzymane przed konferencją (służące wcześniej do oglądania transmisji).

Wybrane wykłady mogą nie być nagrywane i nie zostać udostępnione. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie www konferencji oraz platformie do transmisji online w zakładce PROGRAM.

SOWE

Certyfikat:


Infarma

Organizator

Organizator logistyczny i merytoryczny:  

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

www.czelej.com.pl


Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Ul. Saska 9J

03-968 Warszawa

Tel. 22 616 60 52

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Łukasz Nowak

e-mail: lukasz.nowak@czelej.com.pl

+48 664 424 105

Kontakt w sprawach technicznych:

MEDVC

e-mail: conf@medvc.eu